De basisprincipes van Legionella

Bezit u dan ook ‘enig’ hinder van de griep? Vervolgens kan u dan ook het veelal bevechten betreffende ons antibioticakuur. Weet betreffende weet is het verstandig een legionella-besmetting te tegengaan.

NB: Een positieve laboratoriumtest fungeert bij keuze te geraken bevestigd door ten minste één overige laboratoriumtest.

Wat kan zijn legionella en hoe vormt zich dit? Als we dit over legionella hebben, bedoelen wij een legionella bacterie. Deze bevindt zichzelf in kleine hoeveelheden in de vloer en in het leidingwater. Dit kan zijn op zich ook niet funest, maar een bacterie kan zichzelf in ons vochtige, warme omgeving razendsnel verveelvoudigen. Met name bij ons temperatuur tussen een 30 en 45 graden. Word je besmet betreffende legionella? Dan kan jouw erg onwel geraken! Hoe vindt legionellabesmetting regio? Via een longen. Als je korte druppeltjes (nevel) inademt, kun je de legionella bacterie binnenkrijgen.

In dit drinkwaterbesluit staan verplichtingen voor Legionella-preventie. De locaties in een hoog- en middenrisico categorie bestaan, behalve het uitvoeren aangaande een risico-inventarisatie en dit opstellen met ons beheersplan, verplicht om periodiek watermonsters te laten nemen.

Maatregelen kunnen bestaan uit (tijdelijke) sluiting aangaande een installatie, thermische ofwel chemische desinfectie ofwel dit via technische aanpassingen vermijden betreffende verneveling met betreffende legionella besmet mineraalwater.

De naleving betreffende die wetgeving is gecontroleerd door een Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Ook vanwege ondernemers met zorgplicht mag dit betreffende waarde zijn teneinde met legionellabeheer te doen en periodiek monsters te laten nemen en ontleden om legionella preventief te tegengaan.

We meten achteraf iedere keer more info ofwel een besmetting volledig kan zijn verholpen om te waarborgen het het risico op legionella besmetting niet langduriger aanwezig is.

Op fundering van een risicoanalyse die wij bij u op locatie uitvoeren stellen wij een legionella beheersplan op. In het beheersplan zijn alle benodigde stappen opgenomen welke ertoe zullen bijdragen het dit risico op groei en besmetting wordt geminimaliseerd.

Monstername: Een allereerste legionella monstername doen we voor een risicoanalyse, aansluitend kan zijn het wettelijk verplicht teneinde het ieder half jaar te doen. Dit reeks monsternames, afhankelijk aangaande dit reeks tappunten, is tevens vastgelegd;

Dat geldt ook voor brandslangen die regelmatig voor schoonmaakwerkzaamheden geraken aangewend. In een ingegraven leidingsysteem kan zijn een dergelijk opwarming betreffende het mineraalwater ook niet waarschijnlijk en kan zijn er gering risico.

BioLab onderzoekt hierbij de proportie met een besmetting en zal op speurtocht tot een bron. Na ons breedvoerig onderzoek mogen we vaststellen die maatregelen daar genomen horen te geraken en mogen we die regelrecht wegens u dan ook verrichten.

Door middel van temperatuurmetingen op verschillende plekken in de waterleidingen mogen we vaststellen ofwel daar specifieke plekken zijn die een vergroot risico wensen en een passende maatregelen nemen.

U raakt verantwoordelijk wegens dit schoonhouden over het water en met onze diensten nemen we een tijdrovende processen kompleet uit de handen. Zo is dit legionella beheersplan op specifieke data uitgevoerd en blijft het logboek altijd actueel.

Ons legionella besmetting gaat pas na 2 tot 10 dagen tot allereerste verschijnselen leiden. Gedurende onze werkzaamheden in de pand is het dus essentieel om een gezondheid van al die mensen die met uw pand gebruik vervaardigen in een gaten te houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *